***

შენ არ ხარ ის კაცი,
რბილ სავარძელში ღრმად ჩაეფლო.

წამოდი,
ბორდიურზე ჩამოვსხდეთ
და თითო ბოთლი ლუდი დავლიოთ.

წამოდი,
ცხოვრებას ზურგი შევაქციოთ
და ერთმანეთს თვალებში ვუყუროთ.

წამოდი,
ხვალინდელ დღეზე ვიფიქროთ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s